Kickboxing TPHCM 2014

Nguyễn Trần Tự Do

Giải Kickboxing TPHCM mở rộng 2014, giải kéo dài từ nay đến 07/07/2014.

Nguyễn Trần Tự Do

Nguyễn Trần Tự Do với đòn Back push

Cross: Giống như jab, nhưng cú đấm này đi xéo qua trước mặt bạn và hơi xoay hông một chút khi ra đòn.

Cross: Giống như jab, nhưng cú đấm này đi xéo qua trước mặt bạn và hơi xoay hông một chút khi ra đòn.

Jab: Cú đấm thẳng về phía trước vai, một động tác đơn giản nhất trong Kick-boxing

Jab: Cú đấm thẳng về phía trước vai, một động tác đơn giản nhất trong Kick-boxing

Trọng tài nhắc nhở VĐV

Trọng tài nhắc nhở VĐV

Trọng tài nhắc nhở VĐV

Trọng tài nhắc nhở VĐV

Jab: Cú đấm thẳng về phía trước vai, một động tác đơn giản nhất trong Kick-boxing

Jab: Cú đấm thẳng về phía trước vai, một động tác đơn giản nhất trong Kick-boxing

Back push: Tương tự như front push nhưng hướng ra đòn lại là ở phía sau và xoay hông về phía sau để kiểm soát và tăng sức mạnh

Back push: Tương tự như front push nhưng hướng ra đòn lại là ở phía sau và xoay hông về phía sau để kiểm soát và tăng sức mạnh

Y tế chăm sóc VĐV bị thương

Y tế chăm sóc VĐV bị thương

Hook: Một cú đánh vòng qua cơ thể, khi ra đòn, phần cẳng tay sẽ để ngang qua trước mặt bạn, và cả thân trên cũng sẽ di chuyển theo

Hook: Một cú đánh vòng qua cơ thể, khi ra đòn, phần cẳng tay sẽ để ngang qua trước mặt bạn, và cả thân trên cũng sẽ di chuyển theo

VĐV Kickboxing vui mừng khi dành chiến thắng

VĐV Kickboxing vui mừng khi dành chiến thắng